ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- รับสมัครพร้อมกันทั้วประเทศ 25-28 มีนาคม 2561
- สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) วันที่ 31 มีนาคม 2561 
- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561

- กรณีความสามารถพิเศษ สอบ 27 มีนาคม 2561 
- ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2561
- มอบตัวพร้อมกัน 7 เมษายน 2561

**** สำหรับเงื่อนไขพิเศษ*** 
- ประกาศผลและรายงานตัว 4 เมษายน 2561 
- จับสลากประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561

***หากนักเรียนยังไม่มีที่เรียน สามารถยื่นความจำนงให้ สพท.
จัดหาที่เรียน 9-11 เมษายน 2561 
ประกาศผลและรายงานตัว 18 เมษายน 2561***

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- รับสมัคร 25-28 มีนาคม 2561
- สอบความสามารถพิเศษ 27 มีนาคม 2561
- ประกาศผลและรายงานตัว 28 เมษายน 2561
- มอบตัวพร้อมกัน 8 เมษายน 2561

การสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต
- รับสมัคร 1 เมษายน 2561
- ประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561
- กรณีเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผลและรายงานตัว 
5 เมษายน 2561


Engine by shopup.com