Get Adobe Flash player
Home เพลงมาร์ชโรงเรียน

articles
เนื้อร้อง-ทำนอง  อ.ประเสริฐ  เจือจาน


สมุทรสาครวุฒิชัย 
พวกเราร่วมใจรักสามัคคี 
เราคือน้องพี่
สามัคคีคือพลัง


เราร่วมฟันฝ่าอุปสรรค 
เรารักการงานทุกสิ่งอัน 
เราจะฝ่าฟัน 
ความฝันที่ยาวไกล

 

พระครูสาครวุมิชัย 
ท่านมีน้ำใจให้สถาน 
ท่านอยากเห็นการศึกษา
พัฒนายาวนาน  
จึงทำการก่อสร้างตั้งโรงเรียน

 

ชมพูขาวพราวเด่นเป็นเสมือน 
เป็นการเตือนใจให้ใฝ่ศึกษา
ชมพูขาวจะต้องพัฒนา 
พวกเรามาร่วมสร้างทางฝันเอย

 


*********************