ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒฺชัย
 

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1356254

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ รายละเอียด คลิก!!

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

 จดหมายข่าว สช. 

S.Ch News 64

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่ 64

S.Ch News 63

จดหมายข่าว สช. ฉบับที่63

S.Ch News 62

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 62

S.Ch News 61

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 61

S.Ch News 60

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 60

S.Ch News 59

จดหมายข่าว สช.ฉบับที่ 59

S.Ch News 57

จดหมายข่าว ส.ช. ฉบับที่ 57

S.Ch News 56

จดหมายข่าว ส.ช. ฉบับที่ 56

Engine by shopup.com