ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒฺชัย
 

Social Media

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

1356259

เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

 

 

  • แบบบันทึกหลังสอน สช.63
  • แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ สช.63
  • แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ สช.63
  • แบบรายงานผลการสอนครูรายบุคคล สช.63
  • รายงานคะแนนกลางภาค สช.63

14 ม.ค. 2564

ผู้ชม 1440 ครั้ง

Engine by shopup.com